SÖYLEŞİ


Kent Tarımı ve Dayanışma Pratikleri Çerçevesinde Afet
Eray Çaylı ile Söyleşi

Afet hazırlığını ırkçılığı, cinsiyetçiliği, türcülüğü, yabancı düşmanlığını düşünmeden ele almak öldürüyor, öldürmüyorsa süründürüyor. Ne toprağın altında ne de üstünde haysiyetimizle kalabiliyoruz. Bu söyleşide Mekânda Adalet ve Deprem sayısının konuk editörü Eray Çaylı ile bir vakumda gelişmişçesine referans verilen teknoloji ve deprem biliminin ötesinde şehir bostanları üzerinden şehri ve afet hâlinde sunabileceği imkânları düşünmeye çalışacağız.


#ÇocuklarZehirlenmesin: Gıdayı Bir Müşterek Olarak Bilip Araştırıp Konuşmanın Aciliyeti

Kapsamlı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile yaşadığı dava sürecinde Bülent Şık'a destek olmak için Çocuklar Zehirlenmesin adlı bir kampanya düzenlendi. Hem bu kampanyanın gönüllüsü hem de uzun zamandır halk sağlığı ve işçi sağlığı konularında beraber düşünmeleri sebebiyle Aslı Odman, Bülent Şık'a sorularını yöneltti.


Değişen Kentin Değişen Edebiyatı
Seval Şahin İle Söyleşi

Bir tepeden bakmak, sokaklarında tesadüfleri kovalamak... Bir kadınla özdeşleştirmek, bir kadınla çözmek... Doğu ile Batı'yı, merkezi ve taşrayı, dünü ve bugünü mekânlardan okumak... Fethetmek, sığınmak, kaybolmak... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı B.lümü'nde öğretim üyesi Prof. Seval Şahin ile on dokuzuncu yüzyıldan bugüne edebiyatta kentin temsillerini, bunun kurguya ve dile yansımalarını konuştuk.


Toplum ve Aile Odağında Yaşlanma ve Yaşlılık
Alan Duben ile Söyleşi

Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Peki bu demografik yaşlanmanın toplumsal ve kültürel alana yansımaları neler? Yaşlanmanın aile, toplumsal cinsiyet ilişkileri, kent ve teknoloji ile nasıl bir ilişkisi var? Bu soruların cevaplarını 1970’li yıllardan beri Türkiye’de kent, aile ve nüfus odaklı çalışmalar yürüten New York doğumlu değerli antropolog Alan Duben ile konuştuk.


Bir Mücadele Biçimi Olarak Arşiv Tutmak
Caner Doğançayır, Öncül Kırlangıç, Murat Tülek ve Eser Yağcı ile Söyleşi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin kent suçlarına karşı açılan davaları arşivlemek ve kamuyla paylaşmak amacıyla hazırladığı, pilot bölge olarak Beyoğlu’nun seçildiği İstanbul Kent Mücadelesi Arşivi (ikmarsiv.org) çalışmasını proje ekibinden Caner Doğançayır, Öncül Kırlangıç, Murat Tülek ve Eser Yağcı ile konuştuk.


Beyoğlu’nun Geçmişine ve Bugününe Aynı Noktadan Bakmak
Muhittin Bayram ile Söyleşi

Hayalleme isimli Instagram hesabından İstanbul’un çeşitli semtlerindeki mekânların tarihsel değişimini, eski fotoğraflar ile aynı açıdan günümüzde çektiği fotoğrafları bir araya getirerek ortaya koyan Muhittin Bayram’la çalışmaları hakkında konuştuk. Röportajın devamında Beyoğlu özelinde paylaştığı fotoğraflarından bir seçkiyi Bayram’ın kendi yorumlarıyla sunuyoruz.


Türkiye'nin Dönüşen Kır-Kent Rabıtası:
Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel, Murat Öztürk ile Söyleşi

Kentleşme ve doğa ilişkisi kentteki doğadan, şehir ormanlarından ve parklardan ibaret değil. Kentleşmenin doğası kırdan başlıyor (gıda, enerji) ve sıklıkla tekrar kıra (atık) dönüyor. Türkiye'nin hızla değişen kırsal yapısını ve kır-kent ilişkisini, "Kır Mekanının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü" başlıklı bir TÜBİTAK araştırmasını yürüten Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel ve Murat Öztürk ile konuştuk


Hayata Destek Derneği Söyleşisi

Hayata Destek Derneği, 2005’ten bu yana afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşu. Çeşitli toplumsal grupların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Dernek, çocuk koruma programı kapsamında güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, gelişim gibi temel haklarından mahrum bırakılan çocuklara dair de çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Hayata Destek Derneği’nin çalışmalarına dikkat kesildik ve çocuğun mekanda maruz kaldığı adaletsiz koşulları onlardan dinledik.


Project Nebula Söyleşisi
“Çocukları içinde bulundukları bağlamlardan çıkartmaya, serbestçe hayal kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz.”

Project Nebula, çocukların hayal gücünden yola çıkarak onları yeni temsil araçlarıyla buluşturmayı amaçlayan, farklı disiplinlerden profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu bir oluşum. Düzenledikleri atölyelerde çocuklara, tasarım dünyalarına eşlik edecek teknolojileri tanıtırken aynı zamanda yürütücülerle çocuklar arasında karşılıklı öğrenme sürecini de kuruyorlar. Sırada Project Nebula’nın deneyimleri var, keyifli okumalar.

DÖN