CANER MURAT DOĞANÇAYIR


2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans programını, 2014 yılında aynı üniversitenin Bölge Planlama yüksek lisans programını, kır-kent ilişkileri üzerine yazdığı teziyle tamamladı. 2014 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. Aynı üniversitede üç sene araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2017’den 2020’ye kadar TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube’de İstanbul Kent Mücadele Arşivi’nde çalışıp bir yandan bağımsız araştırmalarını sürdürdü. 2020 başından beri İstanbul Planlama Ajansı’nda araştırmacı olarak çalışıyor. Tarımsal dönüşüm, kır coğrafyası ve gıda coğrafyaları üzerine araştırma yapıyor.

YAZILAR


DÖN