BAHAR BAYHAN


Şehir plancısı. 2011 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Arkitera.com’da editör olarak çalıştı. Çalışmalarına Mekanda Adalet Derneği bünyesinde devam etmekte, Beyond İstanbul yayınlarının editörlüğünü üstlenmektedir.

YAZILAR


Dünyadan İyi Yerleşim Uygulamaları

Dünya Habitat Ödülleri programı, konut problemine karşı çeşitli ölçeklerde geliştirilmiş pratik, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere odaklanırken aynı zamanda projelerin yarattığı sosyal etkiyi, deneyim ve bilgi paylaşımını da dikkate alıyor.

Bir Mücadele Biçimi Olarak Arşiv Tutmak
Caner Doğançayır, Öncül Kırlangıç, Murat Tülek ve Eser Yağcı ile Söyleşi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin kent suçlarına karşı açılan davaları arşivlemek ve kamuyla paylaşmak amacıyla hazırladığı, pilot bölge olarak Beyoğlu’nun seçildiği İstanbul Kent Mücadelesi Arşivi (ikmarsiv.org) çalışmasını proje ekibinden Caner Doğançayır, Öncül Kırlangıç, Murat Tülek ve Eser Yağcı ile konuştuk.

DÖN