MİNE YILDIRIM


New School Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora adayı. Doktora tezini, 1910 Hayırsızada Vakası’ndan günümüze İstanbul’un köpeksizleştirilmesi tarihi üzerine yazıyor. Sokak köpeklerini hedef alarak gelişen tecrit, sürgün ve imha politikalarını, bu politikaların ardında yatan iktisadi, toplumsal, mekansal ve yasal süreçleri, ihtimam ve şiddet ilişkilerini inceliyor. Hayvanlara Adalet Derneği kurucu üyelerinden. Dört Ayaklı Şehir topluluğu ile birlikte, son yıllarda Türkiye’de özellikle sokak hayvanlarına karşı, sistematik, devlet eliyle ve bireysel olarak işlenen suçların kaydını tutuyor. 2012’den bu yana yürüttüğü “İhtimam ile Şiddet Arasında” başlıklı arşiv çalışmasında, şiddete karşı gelişen hayvanları koruma, kurtarma ve şehirde onlarla birlikte yaşamaya yönelik mekansal ve kültürel pratikleri bir araya getiriyor.

YAZILAR


DÖN