FIRAT GENÇ


Doktorasını 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Yakın Türkiye Tarihi Enstitüsü’nden aldı. İstanbul Bilgi ve Boğaziçi üniversitelerinin sosyoloji bölümlerinde ders veriyor. Milletin Bölünmez Bütünlüğü: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler (2007, TESEV) başlıklı kitabın eşyazarlarından biri. Kent çalışmaları, mekân politikası, toplumsal hareketler ve uluslararası göç üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı. Yurttaşlık Derneği’nin süreli yayını saha’nın editörü.

YAZILAR


DÖN