SEMA ERDER


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde iktisat, Hacettepe Üniversitesi’nde demografi eğitimi gördü. Bir süre kent planlaması kurumlarında araştırmacı olarak çalışan Erder, bu dönemde şehircilik ve şehir sosyolojisi konularına ilgi duydu. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde akademik yaşama katılan Erder, gettolaşma, gecekondulular, çocuk göçü ve çıraklık, kentsel gerilim ve yerel siyaset konularında çok sayıda alan araştırması yapmış ve sonuçlarını yayımlamıştır. Emekli olan Erder’in son araştırması Türkiye’deki iskân politikaları ve etkileri üzerinedir.

YAZILAR


DÖN