FERHAT KENTEL


İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Ferhat Kentel 1981’de ODTÜ’de İşletme lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’ten (EHESS) sosyoloji doktora derecesi aldı. 1990-1999 yıllarında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2001-2010 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Fransa’da EHESS’te ve Université de Paris I’de çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslami hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri; Türkiye’de milliyetçilik, Ermeniler, Avrupa’da Türkler üzerine kitapları yayımlandı.

YAZILAR


Domatesin Kokusu ile Gelir Gıda Adaleti

Mühendisin “yasak değil ama yasak” totolojisine dair gerekçelerinden bir tanesi oldukça ilginçti: Tohum üretmek için kendisi yedi yıl uğraşıyordu ve onun emeğinin korunması gerekiyordu.

Türkiye'nin Dönüşen Kır-Kent Rabıtası:
Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel, Murat Öztürk ile Söyleşi

Kentleşme ve doğa ilişkisi kentteki doğadan, şehir ormanlarından ve parklardan ibaret değil. Kentleşmenin doğası kırdan başlıyor (gıda, enerji) ve sıklıkla tekrar kıra (atık) dönüyor. Türkiye'nin hızla değişen kırsal yapısını ve kır-kent ilişkisini, "Kır Mekanının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü" başlıklı bir TÜBİTAK araştırmasını yürüten Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel ve Murat Öztürk ile konuştuk

DÖN