TAN TANGÖR


Ziraat Mühendisi, Gastronom. Ege Üniversitesi’nden 2000 yılında Ziraat Mühendisliği, İtalya’da The University of Gastronomic Science’dan 2008 yılında Gastronom olmak üzere iki lisans derecesine sahiptir. Şu an Yeditepe Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezine devam etmektedir. Tan, 2016 yılından beri Mutfak Sanatları Akademisi’nde ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde yöresel ürünler ve gastronomi üzerine dersler vermektedir. 2009 yılından beri Mikla Restaurant’da gıda araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Tan, işi dolayısıyla yöresel ürünler, üretim süreçleri, işleme teknikleri ve tüketim kültürlerini araştırmak amacıyla yöresel üreticileri dolaşmaktadır. Ayrıca kırsal alanların sahip olduğu beslenme alışkanlıklarını, yöresel mutfaklara dair edindiği bilgileri arşivlemektedir. Uzmanlık alanları Anadolu’da ve Türkiye’nin komşularında tarım pratiklerinin uygulama teknikleri, kırsalda üretilen yöresel ürünler, özellikleri ve bu ürünlerin aroma profilleri, yöresel ürünlerin üretimi ve işleme teknikleri yanında akademik alanda da kadınların tarım pratikleri ve üretimleridir.

YAZILAR


DÖN