ÖZHAN ÖNDER


Dr. Bağımsız araştırmacı. 1978 doğumludur. İstanbul’da yaşıyor. Doktorasını kentsel dönüşüm ve sivil toplum endüstrisinin yıkıcılığı hakkındaki “Roman Toplulukların Gacolaştırılması: Ayrımcılık ve Dışlanmanın Yeni Biçimleri” başlıklı teziyle 2013 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. MSGSÜ, ODTÜ, Marmara, Maltepe ve Bilkent üniversitelerinde antropoloji, sosyoloji ve medya dersleri vermiştir. Sınırsız ve sınıfsız bir dünya için kadim ve güncel kolektif özgürleşme deneyimleri ve imkânları hakkında çalışır. Mevcut olanı; görsel, işitsel medya üretimi, montaj düşüncesi ve etnografilerle sökmeye çabalar.

YAZILAR


DÖN