ASLI ODMAN


İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ile Adalet Arayan İşçi Ailelerine Destek Grubu Gönüllüsü. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim görevlisi. Sosyal bilimci. Halk sağlığı, kent ve endüstri sosyolojisi, emek mekânları, ekonomik coğrafya ve kent tarihi hakkında saha çalışmaları ve eylem-araştırmalar yaptı.

YAZILAR


#ÇocuklarZehirlenmesin: Gıdayı Bir Müşterek Olarak Bilip Araştırıp Konuşmanın Aciliyeti

Kapsamlı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile yaşadığı dava sürecinde Bülent Şık'a destek olmak için Çocuklar Zehirlenmesin adlı bir kampanya düzenlendi. Hem bu kampanyanın gönüllüsü hem de uzun zamandır halk sağlığı ve işçi sağlığı konularında beraber düşünmeleri sebebiyle Aslı Odman, Bülent Şık'a sorularını yöneltti.

Kaybın Verisi, Bilgi Müşterekleri Oluşturabilir mi?

Kim/hangi oluşum nerede, ne verisi tutuyor? Bir araya geliş hikâyesi ne? Saikler benzer mi? Veri nasıl elde ediliyor veya yaratılıyor? Neyle ilişkilendiriliyor? Hangi “zemin” üzerinde sunuluyor? Bu bilgi nasıl kamusallaştırılmaya çalışılıyor?

DÖN