Her yeni sayısında farklı konuk editörlerle mekânda adalet gündeminin başka bir yüzüne odaklanan beyond.istanbul’un ilk sayısı “Mekânda Adalet ve Sakatlık” başlığıyla 2017 yılında Mekanda Adalet Derneği tarafından yayımlandı. O tarihten bu yana 3-4 aylık periyotlarla okuyucularıyla buluşan dergi, odaklandığı konularla ilgili teorik tartışmaların yanı sıra sahadan deneyimleri de aktarmayı önemsiyor, disiplinlerarası çalışmaları hem akademik hem de akademi dışı okur kitlesi için anlaşılır bir dille sunmayı hedefliyor. 

Online web sitesi ile bu içeriği daha geniş bir kitleyle paylaşmayı hedefleyen dergi, mekânda adalet kavramını derinleştirip çeşitlendiriyor. beyond.istanbul’un basılı versiyonuna İstanbul’da Frankeştayn Kitabevi, İmge, Pandora, Postane Dükkan ve Robinson Crusoe 389’dan, Diyarbakır’da Payîz Pirtûk Kitabevi’nden ulaşabilirsiniz.

Yayımlayan
Mekanda Adalet Derneği

Sorumlu ve Yazı İşleri Müdürü
Yaşar Adnan Adanalı

Editörler
Bahar Bayhan, Ceren Yartan

Web Sitesi Tasarım & Geliştirme
néopublico

Yönetim Yeri:
Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Halil Paşa Sok. Ömer Abed Han 2/416 34425 Beyoğlu İstanbul

+90 545 358 9581

info@mekandaadalet.org

Katkıda Bulunanlar

Feyza Daloğlu ve Aybike Ceren Kahveci’ye beyond.istanbul web sitesindeki emekleri için çok teşekkür ederiz.