DUYGU TOPRAK


ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2007 yılında lisans, Utrecht Üniversitesi Beşeri Coğrafya ve Planlama Bölümü’nden 2013’te yüksek lisans derecesini aldı. Yirminci Yüzyılda Kent Ütopyaları adlı kitabı Türkçeleştirdi, Yeni Kent Sorunu ve Avrupa’da İşgal Hareketleri adlı kitapların ortak çevirmenliğini, Metabolic Urbanization of Waste in Ankara adlı kitabın editörlüğünü yaptı. Politika danışmanı olarak sivil toplum ve insan hakları konularında çalışıyor. ODTÜ Kentsel Tasarım Bölümü’nde devam eden yüksek lisans araştırması kentsel müştereklerin mekânın yeniden üretimindeki rolüne odaklanıyor.

YAZILAR


DÖN