MURAT ÖZTÜRK


Kırklareli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde Doç. öğretim üyesi. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat doktorasını tamamladı. Bir süre araştırma sektöründe çalıştıktan sonra 2006 yılında bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi ve 2014 yılından beri de Kırklareli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Tarım ve kır yapısında değişim konularını birlikte ele alan, saha çalışmaları içeren araştırmalar yapmaktadır. Tarım ve kır yapısında dönüşüm ile ilgili çeşitli kitap, makale, kitap bölümleri, konferans bildirileri ve editörlük çalışmaları bulunmaktadır.

YAZILAR


Domatesin Kokusu ile Gelir Gıda Adaleti

Mühendisin “yasak değil ama yasak” totolojisine dair gerekçelerinden bir tanesi oldukça ilginçti: Tohum üretmek için kendisi yedi yıl uğraşıyordu ve onun emeğinin korunması gerekiyordu.

Türkiye'nin Dönüşen Kır-Kent Rabıtası:
Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel, Murat Öztürk ile Söyleşi

Kentleşme ve doğa ilişkisi kentteki doğadan, şehir ormanlarından ve parklardan ibaret değil. Kentleşmenin doğası kırdan başlıyor (gıda, enerji) ve sıklıkla tekrar kıra (atık) dönüyor. Türkiye'nin hızla değişen kırsal yapısını ve kır-kent ilişkisini, "Kır Mekanının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü" başlıklı bir TÜBİTAK araştırmasını yürüten Perrin Öğün Emre, Ferhat Kentel ve Murat Öztürk ile konuştuk

DÖN