Mekanda Adalet ve Müşterekler
06 - 2019

Kaybın Verisi, Bilgi Müşterekleri Oluşturabilir mi?

Kim/hangi oluşum nerede, ne verisi tutuyor? Bir araya geliş hikâyesi ne? Saikler benzer mi? Veri nasıl elde ediliyor veya yaratılıyor? Neyle ilişkilendiriliyor? Hangi “zemin” üzerinde sunuluyor? Bu bilgi nasıl kamusallaştırılmaya çalışılıyor?


Müşterekler Tartışması Ekseninde Mera Alanları

Bu yazıda, doktora araştırmam süresince İzmir’in köylerinde yaptığım saha çalışmalarına dayanarak, biyoçeşitlilik ve ekolojik sürdürülebilirlik için hayati derecede önem taşıyan mera alanlarını kırsal-ekolojik müştereklerimize dair temel tartışmalar kapsamında değerlendiriyorum. Mera alanları üzerindeki temel arazi kullanım çatışmalarına, Türkiye kırsalındaki problemlerin müşterekleri ne boyutta etkilediğine ve planlamanın bu süreçte nasıl bir araç olabileceğine dair yanıtlar bulabilmeyi amaçlıyorum.


#ÇocuklarZehirlenmesin: Gıdayı Bir Müşterek Olarak Bilip Araştırıp Konuşmanın Aciliyeti

Kapsamlı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile yaşadığı dava sürecinde Bülent Şık'a destek olmak için Çocuklar Zehirlenmesin adlı bir kampanya düzenlendi. Hem bu kampanyanın gönüllüsü hem de uzun zamandır halk sağlığı ve işçi sağlığı konularında beraber düşünmeleri sebebiyle Aslı Odman, Bülent Şık'a sorularını yöneltti.

PDF İNDİR

KÜNYE


Mekânda Adalet ve Müşterekler:

Yayımlayan:
Mekanda Adalet Derneği

Yayın Komitesi:

Yaşar Adnan Adanalı, Bahar Bayhan, Sinem Boyacı, Sinan Logie, Deniz Öztürk, Selin Yazıcı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Yaşar Adnan Adanalı

Sayı Editörleri:
Melike Selin Durmaz Ekenler, Ulaş Bayraktar

 Dergi Editörü:
Bahar Bayhan

Son Okuma:
Ceren Yartan 

Katkıda Bulunanlar:
Elif Abacıoğlu, M. Cevahir Akbaş, Selçuk Alp, Kübra Ekmekci, Nail Yollu

Basılı Dergi Tasarım:
Fol Studio
www.fol.com.tr

Tasarım Uygulama:
Duygu Dağ

Mekanda Adalet ve Müşterekler
06 - 2019

Kaybın Verisi, Bilgi Müşterekleri Oluşturabilir mi?

Kim/hangi oluşum nerede, ne verisi tutuyor? Bir araya geliş hikâyesi ne? Saikler benzer mi? Veri nasıl elde ediliyor veya yaratılıyor? Neyle ilişkilendiriliyor? Hangi “zemin” üzerinde sunuluyor? Bu bilgi nasıl kamusallaştırılmaya çalışılıyor?


Müşterekler Tartışması Ekseninde Mera Alanları

Bu yazıda, doktora araştırmam süresince İzmir’in köylerinde yaptığım saha çalışmalarına dayanarak, biyoçeşitlilik ve ekolojik sürdürülebilirlik için hayati derecede önem taşıyan mera alanlarını kırsal-ekolojik müştereklerimize dair temel tartışmalar kapsamında değerlendiriyorum. Mera alanları üzerindeki temel arazi kullanım çatışmalarına, Türkiye kırsalındaki problemlerin müşterekleri ne boyutta etkilediğine ve planlamanın bu süreçte nasıl bir araç olabileceğine dair yanıtlar bulabilmeyi amaçlıyorum.


#ÇocuklarZehirlenmesin: Gıdayı Bir Müşterek Olarak Bilip Araştırıp Konuşmanın Aciliyeti

Kapsamlı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile yaşadığı dava sürecinde Bülent Şık'a destek olmak için Çocuklar Zehirlenmesin adlı bir kampanya düzenlendi. Hem bu kampanyanın gönüllüsü hem de uzun zamandır halk sağlığı ve işçi sağlığı konularında beraber düşünmeleri sebebiyle Aslı Odman, Bülent Şık'a sorularını yöneltti.

KÜNYE


Mekânda Adalet ve Müşterekler:

Yayımlayan:
Mekanda Adalet Derneği

Yayın Komitesi:

Yaşar Adnan Adanalı, Bahar Bayhan, Sinem Boyacı, Sinan Logie, Deniz Öztürk, Selin Yazıcı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Yaşar Adnan Adanalı

Sayı Editörleri:
Melike Selin Durmaz Ekenler, Ulaş Bayraktar

 Dergi Editörü:
Bahar Bayhan

Son Okuma:
Ceren Yartan 

Katkıda Bulunanlar:
Elif Abacıoğlu, M. Cevahir Akbaş, Selçuk Alp, Kübra Ekmekci, Nail Yollu

Basılı Dergi Tasarım:
Fol Studio
www.fol.com.tr

Tasarım Uygulama:
Duygu Dağ

DÖN