DALYA HAZAR


1986 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini İYTE Şehir ve Bölge Planlama bölümünde (2005-2009); yüksek lisans eğitimini İTÜ disiplinlerarası Kentsel Tasarım programında tamamladı (2009-2012). Beş yıl süresince araştırma görevlisi olarak görev yaptığı İYTE Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktora eğitimini tamamladı ve doktor unvanını aldı (2012-2018). Doktora süresince müşterekler, kırsal-ekolojik müşterekler, kırsal kalkınma, sürdürülebilirlik ve mera alanları konularında çalıştı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 15. Dönem Şube Saymanıdır. Şu anda Pamukkale Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Dr. öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

YAZILAR


Müşterekler Tartışması Ekseninde Mera Alanları

Bu yazıda, doktora araştırmam süresince İzmir’in köylerinde yaptığım saha çalışmalarına dayanarak, biyoçeşitlilik ve ekolojik sürdürülebilirlik için hayati derecede önem taşıyan mera alanlarını kırsal-ekolojik müştereklerimize dair temel tartışmalar kapsamında değerlendiriyorum. Mera alanları üzerindeki temel arazi kullanım çatışmalarına, Türkiye kırsalındaki problemlerin müşterekleri ne boyutta etkilediğine ve planlamanın bu süreçte nasıl bir araç olabileceğine dair yanıtlar bulabilmeyi amaçlıyorum.

DÖN