ASYA SAYDAM


2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede sosyal bilimler alanında disiplinerarası bir enstitü olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde güncel politik ekonomi ve sosyal politika üzerine yoğunlaşmıştır. Yüksek lisans süresince, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nda araştırmacı olarak işgücü piyasası, sağlık sistemi, engellilik ve eşitsizlik konularında araştırmalara katılmış ve 2015’te yüksek lisans derecesini “Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri” adlı tezi ile tamamlamıştır. Halen aynı enstitüde doktora çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal etki alanında danışmanlık veren bir şirkette çalışmaktadır.

YAZILAR


DÖN