BENGİ AKBULUT


Çalışmalarını şu an Concordia Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde yürüten bir politik ekonomist. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, doktora eğitimini ise Massachusetts Üniversitesi-Amherst’te yine ekonomi alanında tamamladı. Çalışmalarını genel olarak kalkınmanın politik ekonomisi alanında yürütüyor ve bu alanda politik ekoloji, kırsal ve çevresel dönüşüm, devlet-toplum ilişkileri, kapitalizm-dışı ekonomik örgütlenmeler, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet ve haneiçi emek konularına odaklaniyor. Şu anki araştırmaları iki damar üzerinden yürüyor: biri neoliberal dönem Türkiye’sinin politik ekolojisi ve çevre direnişlerine odaklanırken, diğeri müşterekler yazını, anti-kapitalist müşterekler ve müşterekleştirme pratikleriyle ilgili.

YAZILAR


DÖN