ALİ YALÇIN GÖYMEN


Cağaloğlu Anadolu Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2004 yılında tamamladı. 2007 yılında yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden aldı. Doktorasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde iki savaş arası dönemdeki düşünce tarihi üzerine yaptığı çalışmasıyla tamamladı. 2015 yılında misafir araştırmacı olarak New York Üniversitesi’nde bulundu. 2011 yılından Barış Bildirisi’ne attığı imza nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten uzaklaştırıldığı 2017 yılına kadar Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Praksis dergisi yayın kurulu üyesidir ve Marksizm, yabancılaşma ve siyasal öznellik konularında çalışmaktadır. 2018 yılında Habitus Yayınevi tarafından yayımlanan Devrim Fikri Üzerine isimli kitabın yazarıdır.

YAZILAR


DÖN