ALPER AKYÜZ


1972 yılında Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde, doktora çalışmasını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Organizasyon-Yönetim programında tamamladı. 2003-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nde eğitim ve araştırma programları yöneticiliği ve eğitmenlik yapan Alper Akyüz, 2014-2018 arasında ise Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü olarak görev yapmıştır. Dr. Öğretim üyesi olarak lisansüstü düzeyde “STK’lar için Örgüt Kuramı ve Örgüt Yönetimi”, “Kültür ve Organizasyon” ve “STK’lar için Fon Kaynakları” ve “Sürdürülebilirlik ve Etik”, lisans düzeyinde ise “Çevre/Ekolojide Güncel Konular”, “Etik ve Yaşam” ve “AB Fonları ve Projeleri” başlıklı dersleri vermektedir.

YAZILAR


DÖN