ZEYNEP GÜLRU GÖKER


Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’ne (SU Gender) bağlı öğretim üyesi araştırmacı olarak çalışmaktadır. Kadınların siyasal hayata ve toplumsal hareketlere katılımı, müzakereci demokrasi ve feminist siyaset teorisi, bakım / özen etiği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmaktadır. Doktorasını Siyaset Bilimi alanında City University of New York Graduate Center’dan, lisans derecesini Toplumsal ve Siyasal Bilimler alanında Sabancı Üniversitesi’nden almıştır. Siyaset sosyolojisi, siyaset teorisi ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında araştırmalar yürütmekte ve dersler vermekte, üniversite içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.

YAZILAR


DÖN