TOLGA İSLAM


Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi. 2002 yılından beri İstanbul’da gerçekleşen soylulaşma, kentsel dönüşüm, yerinden edilme süreçleri üzerine akademik araştırmalar yapmakta ve yazılar yazmakta. Soylulaşma üzerine Türkiye’de derlenmiş ilk kitap olan İstanbul’da ‘Soylulaştırma’: Eski Kentin Yeni Sakinleri başlıklı kitabın editörlerinden biridir.

YAZILAR


Beyoğlu’nda Soylulaşmanın Üç Hâli

İstanbul’da soylulaşmanın zaman içinde birbirinden bağımsız bireylerce gerçekleşen bir süreçten, giderek daha büyük aktörlerin eliyle gerçekleşen bir sürece doğru evrilme hikâyesinin en iyi okunabildiği yer Beyoğlu.

DÖN