MURAT GÜVENÇ


İstanbul St. Joseph Lisesi’nin ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 1980-1982 yılları arasında Louvain Üniversitesi’nde şehir ve bölge planlama alanında doktora çalışmaları yaptı. 1983-2005 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Kent ekolojisi, metropoliten sanayi coğrafyası, İstanbul, kent planlama, kent sosyolojisi alanında çalışmaları yayımlandı. ODTÜ’de Prof. İlhan Tekeli yönetiminde “Yapısal Peyzaj Çözümlemelerine Giriş” başlıklı doktora çalışması ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı Tez Ödülü’ne layık görüldü. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında öğretim üyesi olan Prof. Güvenç, 2007-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2014 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Göç Çalışmaları, Kent Sosyolojisi, Demografi ve Metodoloji dersleri verdi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Projesi kapsamında santralistanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 sergisinin “Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya” bölümünün küratörlüğünü yaptı. 2000-2013 yılları arasında Tarih Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Kent Tarihi ve Türkiye’de İç Göçler konulu TÜBİTAK projelerini yürüttü. 2014’te TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyeliğine atandı. 2014’ten itibaren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’ni yönetmektedir.

YAZILAR


DÖN