HATİCE KURTULUŞ


Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hatice Kurtuluş, doktorasını “İstanbul’un Tarihi Çiftliklerinin Metropoliten Büyümedeki Rolü” başlıklı teziyle ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Bu süre içerisinde Essex Üniversitesi’nde bir süre araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’nin kentleşme deneyimi, orta sınıfın mekansal inşası, İstanbul’un metropoliten genişlemesi ve tarihi çiftliklerin dönüşümü konularında kentsel araştırmalar, Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli göçmenler ve Almanya’nın NRW sanayi bölgesinin sanayisizleşme sürecinde Türkiyeli göçmenlerin tutunma stratejileri konulu göç araştırmaları yürüttü. Kent sosyolojisi alanında çalışan Kurtuluş, Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma yüksek lisans programında misafir profesör olarak ders vermektedir.

YAZILAR


DÖN