ESRA AKAN


İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1986’da mimarlık eğitimini, “Binalarda Sirkülasyon Sisteminin Öznel ve Nesnel Değerlendirmesi” başlıklı teziyle 1990 yılında yüksek lisans eğitimini, “Yaşlılık Kurumlarında Yaşlı Mekansal Davranış ve Bilişiminin Mekansal Dizim Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Mimar ve proje koordinatörü çeşitli firmalarda çalıştı, çeşitli mimari proje yarışmalarında yer aldı. Akademik çalışmalarında yaşlıların bakım ortamları, yaşlıların mekansal davranışları, sosyal etkileşim, bilişsellik, bilişsel harita ve mekan sentaksı konularına odaklanıyor.

YAZILAR


DÖN