CAVİDAN SOYKAN


Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı fakültede insan hakları alanında tamamlamıştır. Türkiye’nin sığınma sistemi üzerine yazdığı teziyle doktora derecesini Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. UNHCR, UN Women ve AB destekli projelerde çalışmıştır. İki dönem Mülteci-Der yönetiminde bulunmuş ve çeşitli projelerde görev alıp, saha çalışmaları yapmıştır. Uluslararası insan hakları hukuku, Türkiye’de mülteci hakları, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve etik üzerine eğitimler ve dersler vermiştir. Aynı konularda yayımlanmış makale, rapor ve eğitim materyalleri bulunmaktadır. Mülteci-Der ve GAR – Göç Araştırmaları Derneği üyesidir.

YAZILAR


DÖN