AYLİN ŞENTÜRK


Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) şehir ve bölge plancısı olarak mezun olmuş ve aynı kurumda 2013 yılında araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki (İTÜ) yüksek lisans eğitimi kapsamında Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm’de araştırmalarına devam etmiş ve eğitimini “UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Almanın, Ülke Kültürel Miras Koruma Politikalarına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2016 yılında Türkiye’de gerçekleşen UNESCO Youth Forum yürütme ekibinde yer almıştır. Doktorasını da İTÜ’de “Aidiyet, Kent Kimliği ve Kentsel Koruma Etkileşimi Bağlamında Kullanıcı Sürekliliğinin İrdelenmesi: Kadıköy Moda Örneği” başlıklı tezi ile 2018 yılında tamamlamıştır. Temel araştırma konuları; kentsel koruma, kültürel miras, kentsel canlandırma, kent kimliği ve aidiyettir.

YAZILAR


DÖN