ZSUZSANNA POFSAI


Mekânsal adalet, konut ve kentsel kalkınma üzerine çalışmakta ve merkezi Budapeşte, Macaristan yer alan, bağımsız ve eleştirel bir kuruluş olan Periféria Politika ve Araştırma Merkezi’nin kurucu üyelerindendir. Yüksek lisans derecesini kent ve bölgesel politikalar üzerine Paris’te Sciences Po’dan, doktorasını ise Orta ve Doğu Avrupa’da mekânsal eşitsizlik üzerine odaklandığı projesiyle Marie Curie ITN programından almıştır. On yıldır konut ve konut politikası alanında çalışıyor. Konut hareketlerinin bir üyesi olarak, konut yoksulluğunun yarattığı toplumsal adaletsizliğe karşı çıkmak başlangıç noktasını oluşturdu. Bu durum onu Fransız ve Macar merkezi hükümetleri bünyesinde bu alanlara dair kamu politikalarını keşfetmeye yöneltti. Araştırma temelli çalışması, konutun finansallaşması ve konut piyasasına yatırım mekanizmaları üzerine odaklanıyor. 2019-2020 yılında Bertha bursiyeri olarak hane borçlanması üzerine bir projede çalıştı. Ayrıca, Macaristan’da kira temelli konut kooperatifleri modeli geliştiren bir grupta aktif olarak çalışmakta.

YAZILAR


Konut Kredisi ve Borç Dalgaları: Ekonomik Büyüme ve Krizin Nabzını Tutma

Kapitalist konut sistemleri ve genel olarak çağdaş kapitalist gelişme biçimleri özü itibariyle hanehalkı borçluluğuna bağlıdır. Bir yanda artan konut fiyatları ve konut hakkının gittikçe daha fazla finansallaştırılması nedeniyle konuta erişim fazlasıyla borçlara bağımlı hâle geliyor. Diğer yanda hanehalkı borçluluğu ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olan tüketimi artırdığı için kapitalizmde önemli bir rolü var.

DÖN