SELMA KARABEY


İstanbul Tıp Fakültesi mezunu, Halk Sağlığı Uzmanı. 1986 yılından bu yana İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli kurullarında danışman, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nda üye, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Ziyaret Ekibi’nde üye olarak yer almaktadır. Mesleki ilgi alanları sağlığın geliştirilmesi, toplum ruh sağlığı, sağlık ve sosyal politikalardır. 1992-2016 yıllarında AIDS Savaşım Derneği Yönetim Kurulu’nda çalıştı. 2016 yılından bu yana BirİZ Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.

YAZILAR


DÖN