ÖZLEM ŞENDENİZ


1986 Rize doğumludur. 2019 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Iğdır Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışırken kamuoyunda “Barış Bildirisi” olarak bilinen “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin imzacısı olması nedeniyle 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmiştir. Çalışma ve ilgi alanlarını bellek,
mekân, kimlik, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplumsal hareketler ve iletişim, çevre ve ekoloji oluşturmaktadır. “Kimdir Bu Lazlar?” Laz Kimliği ve Sanal Mekânda Lazca (2020, İletişim) kitabının yazarı; Aramızda Kalmasın: Kır Kente ve Ötesinde Toplumsal Cinsiyet (2019) kitabının editörü; Sırtında Sepeti Bafra’dan Hopa’ya Karadeniz’de Kadınlık Halleri (2018, Phoenix) kitabının editörlerindendir. Bu aralar Doğu Karadeniz yerelinin gündelik hayatı ile ilgilenmektedir.

YAZILAR


DÖN