ONUR CERİTOĞLU


Çalışmalarını İstanbul merkezli sürdüren mimarlık eğitimi almış bir sanatçı ve akademisyendir. İşlerinde kentsel olguları araştırmak için çizim, fotoğraf, video ve metin araçlarından faydalanırken bunları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele almaktadır. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekana özgü işler üretmektedir. Süregelen doktora araştırması, kentsel çevre, bu çevrenin içindeki gayriresmi ağlar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan çıkmacılar gibi sosyal-altyapı incelemelerinden oluşmaktadır.

YAZILAR


Çıkmacılar: Enkazdan Mal Kurtarmak

Bu makale, çıkmacıların işleyişini anlatan gözlemleri özetleyerek Türkiye sınırlarını aşan hemşerilik ve sosyal ilişki ağlarıyla işleyen ikinci el ticaretine değiniyor.

DÖN