NİHAN BOZOK


2015 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde organ nakilleri üzerine yaptığı çalışma ile doktora derecesini tamamlamıştır. Türkiye’de yetiştirme yurtlarında kalan genç kadınların yaşam deneyimleri üzerine uzun erimli bir alan araştırması yürütmüştür. Son dönemde, refakatsiz göçmen Afgan çocuklar hakkında çalışmalar yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında feminizm ve edebiyat sosyolojisi de yer almaktadır. Halen Beykent Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

YAZILAR


DÖN