MUSTAFA EMİR KÜÇÜK


Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

YAZILAR


İstanbul’da Park ve Bahçelerin Kullanımı ve Toplumsal Cinsiyet

Şehrin en önemli yeşil alanlarından olan park ve bahçelere toplumun farklı kesimlerinin erişim hakkının sınırlı olması veya bulunmamasının birçok sebebi olabilir. Sosyo-ekonomik durumla ilişkili olabileceği gibi cinsiyet temelli bir ayrımcılıkla ilişkili de olabilir.

DÖN