MEHMET BOZOK


Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Yüksek Lisans derecesini Ankara’da erkekliğe geçiş ritüelleri konulu teziyle Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden, doktora derecesini ise Trabzon’da erkekliklerin yereldeki inşası konulu teziyle ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. 2016’da AÇEV için bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olan Türkiye’de Babalık Araştırması’nı gerçekleştirdi. 15 yıldan uzun bir süredir erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel çalışmalar yürütüyor ve yazılar yazıyor. Akademik ilgi alanları arasında erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler ve feminist çalışmaların yanı sıra refakatsiz göçmen Afgan çocuklar, zorunlu göç çalışmaları ve spor çalışmaları bulunuyor. Halen Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

YAZILAR


DÖN