LADİN BAYURGİL


Boğaziçi Üniversitesi’nden Sosyoloji ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Boston Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora adayıdır. Araştırması kent sosyolojisi ve ekonomik sosyoloji alanlarını, özellikle güvencesiz emek ile ilgili soruları merkez almaktadır. Kentteki mahalle ilişkilerinin yarattığı samimi bağların emek ilişkileri ile nasıl kesiştiğine bakmaktadır ve spesifik olarak ev sahibi-kapıcı ilişkisine odaklanmaktadır. Etnografik araştırma yöntemlerini kullanan doktora tezi, deprem riskine dayalı kentsel dönüşüm sürecinin mahalle ve emek ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemektedir

YAZILAR


DÖN