HAMZA KURTKAPAN


Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Kentleşme Sürecinde Yaşlılık ve Yerel Yönetim Uygulamaları: İstanbul Örneği” başlıklı tezle doktora çalışmasını bitirdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisidir.

YAZILAR


DÖN