FRANCESCA TOMASSO


Orta ve Batı Akdeniz rotaları boyunca karma göç ve iltica konusunda BM, İGO’lar, STK’lar ve devlet kurumlarıyla çalışmıştır. Libya, Tunus, Yunanistan ve İtalya’da yaşayıp çalıştıktan sonra şimdi de Malta’da Mülteci Statüsü Belirleme sürecinde çalışmaktadır. Son zamanlarda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin iltica ve insan haklarıyla ilgili kararları, göçmenlerin alıkonulması ve alıkonulma alternatifleri konusundaki işleyişi ve yargı alanı üzerinde durmaktadır.

YAZILAR


DÖN