FEVZİ ÖZLÜER


Lisans Eğitimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı’nda 2005 yılında yüksek lisans yaparak “uzman” unvanı aldı. Aynı bölümde “Kır ve Kent Çelişkisi Bağlamında Ekoloji, Hukuk ve Kriz” konusunda doktora çalışmasına devam ediyor. 2003-2004 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. 2006-2010 yılları arasında Mimarlar Odası’nda avukatlık yaptı. Kimi Yerel Yönetimlere, Planlama, Mühendislik ve Mimarlık ofislerine raporlandırma başta olmak üzere, danışmanlık desteği sundu. Pek çok çevre ve kent derneğine danışmanlık yaptı.

YAZILAR


DÖN