AYŞE ÇAVDAR


Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans, Avrupa-Viadrina Üniversitesi’nde Kültürel Antropoloji alanında doktora dereceleri aldı. Başta Yeni Yüzyıl ve Express olmak üzere Türkiye’de birçok gazete ve dergide muhabir ve editör olarak çalıştı. Üniversitelerde ders verdi. 2017 yılında Duisburg’daki Käte Hamburger Kolleg/Center for Global Cooperation Research’te misafir araştırmacı olarak bulundu. Ardından Marburg’daki Philipps Üniversitesi’nde Yakın ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde yine misafir araştırmacı olarak iki yıl geçirdi. Halen Bard College Berlin’de çalışıyor. Volkan Aytar’la birlikte Medya ve Güvenlik Sektörü Denetimi (TESEV, 2009), Pelin Tan’la Müstesna Şehrin İstisna Hâli (Sel Yayınları, 2013) adlı kitapların editörlüğünü üstlendi. Nilüfer Göle ile yaptığı nehir söyleşi Mahremin Göçü adıyla kitaplaştı (Hayy Kitap, 2011). Laz kültürü ve kimliğinin içeriğine dair yaptığı söyleşilerle Gola Gza adlı kitabı yayına hazırladı (Heyamola, 2016).

YAZILAR


DÖN