ASLI İKİZOĞLU ERENSÜ


Doktorasını Minnesota Üniversitesi Coğrafya, Çevre ve Toplum Bölümü’nde tamamladı. Şu anda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışıyor. Genel olarak hareketlilik rejimleri ve insani yardım siyasetiyle ilgileniyor. Özel olarak ise bu ikisinin kesişiminde mültecilerin nasıl müdahale özneleri olarak kurulduğuna ve iltica deneyiminin Türkiye şehirlerinde yerelde nasıl üretildiğine bakıyor. Bu konular hakkında hem Türkçe hem de Citizenship Studies ve Journal of Refugee Studies gibi İngilizce dergilerde yayınları bulunmaktadır.

YAZILAR


DÖN