Gecekondu Gazetesi


Gecekondu Gazetesi: Bir Konut Aktivizmi Olarak Yok Sayılanı Arşivlemek

Mekanda Adalet Derneği’nin sürdürdüğü Gecekondu Gazetesi: Türkiye’nin Enformel Kentleşme Haberlerini Arşivlemek adlı çalışma 1930’lardan günümüze "enformel" kentleşme, konut ve gecekondu üzerine, Türkiye’de yayımlanan günlük gazetelerde yer almış, kronolojik olarak sıralanmış yaklaşık iki bin haber, röportaj ve görüş yazısının kupürlerinin tıpkıbasımlarını ve indekslerini içeriyor.

DÖN