1-AKUT Doğada Yaşam

Çocukların afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olması, doğa ile iç içe yaşamanın verdiği farkındalık ile doğaya saygı duyan bir neslin yetişmesi için doğa kampları organize ediyor AKUT Doğada Yaşam. Böylece hem afetlere dayanıklı bir toplumun temeli atılıyor, hem de çocukların zorluklar karşısında kendilerini tanıyarak kapasitelerini geliştirmeleri sağlanıyor.

2-AYDER Alternatif Yaşam Derneği

AYDER Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler sözleşmesini imzalayan ilk sivil toplum örgütü olarak, herkes için eşit bir Türkiye için faaliyetler düzenliyor. Hak temelli, dışlanma karşıtı, eğitim alanlarında etkinlikler yapıyor.

Düşler Akademisi

Toplumsal dışlanmışlık yaşayan dezavantajlı gençlere ve çocuklara sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için önemli fırsatlar yaratıyor.

3-Barış için Müzik

Barış için Müzik, sanatın iyileştirici gücüne olan inancıyla, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmak için müzik eğitimi veriyor, çocuk ve gençlerin emek verdiği orkestralar ile konserler düzenliyor.


4-BBOM Başka Bir Okul Mümkün


Başka Bir Okul Mümkün Derneği çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kâr amacı gütmeyen okul öncesi ve ilkokulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürüyor. Bunun için eğitim modeli çalışmalarının yanı sıra konferanslar düzenliyor, yayın faaliyeti yürütüyor.


5-Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)


Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) çocuk hakları eğitimi, insan hakları eğitimi, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve medya alanlarında çalışmalar düzenleyerek Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

6-Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi

Roman Hakları Derneği’nin bir projesi olan, eğitim alanında destek sağlayan, çocukların kişisel gelişimlerine yardımcı olan bu platformun tüm kurallarını çocuklar koyuyor. Bilim, yoga, sanat, tiyatro, skeç çalışmaları, gitar, darbuka, şan dersleri, hip hop, tarantella dansı, bu platformda verilen derslerden yalnızca birkaçı…

7-Habitat Derneği

Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Gençlerin ve çocukların kapasitelerini geliştirmek için uluslararası ortaklıklar kuruyor ve çeşitli programlar geliştiriyor. Yarını Kodlayanlar Çocuklar kodlama öğrenerek, yalnızca teknoloji tüketicisi değil, yeni teknoloji veya dijital eser yaratıcısı olmanın yollarını da öğreniyorlar. Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor Çocuklar kodlama öğreniyor ve daha bilinçli kod okur yazarı haline geliyor.

8-Hayata Destek Derneği

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlara erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşudur. Acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil Çocuk haklarını savunmak için konuyla ilgili çalışma yürüten tüm paydaşları bir araya getiriyor, saha çalışmaları düzenliyor, mevsimlik gezici çocuk işçiliği hakkında aileleri ve işverenleri bilgilendirici çalışmalar yapıyor.

9-Kent ve Çocuk

Kendi ifadeleriyle, kenti yeniden çocuk yaratıcılığına açmak üzere yola koyuldu Kent ve Çocuk. Temelini Anayasa’nın 56. maddesinden alıyor, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması için kentleri çocukların deneyimleriyle kurgulamak adına çocuklarla birlikte şehircilik atölyeleri düzenliyor.

10-Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)

Her bireyin doğadan kopmadan kendini keşfedebileceği ve gerçekleştirebileceği bir dünyayı, sürdürülebilir eğitim ekosistemleri üzerinden gerçekleştirmek; köy okullarındaki koşullara uygun olarak bütünsel ve nitelikli bir eğitimi mümkün kılmak amacı ile yola çıktı. Hem köy okullarındaki öğretmenlerle, hem de çocuklarla buluşuyor, atölyeler düzenliyorlar. Öğretmenlerin motivasyonlarını artırmak, kendi deneyimlerini paylaşmak ve yeni örnek uygulamaların ortaya çıkması için “Öğretmen Buluşmaları”, çocukların akademik öğrenimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek olması açısından “Çocuklarla Atölyeler”i önemli buluyorlar.

11-Nirengi Derneği

Nirengi Derneği eğitim, psikososyal destek, kapasite geliştirme ve koruma alan[1]larında çocuk çalışmaları yürütüyor. “Sağlıklı Bir Gelecek için İlk 1000 Gün”, “Nirengi Film Atölyesi”, “Sanatla Terapi” çalışmaları, çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalardan birkaçı…

12-ROBOTEL Türkiye

Protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel ölçü ve niteliklerde üçboyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el uygulamalarının paylaşıldığı bir platform. Özellikle çocuklarda, çocuğun gelişimiyle birlikte sık sık değiştirilme ihtiyacı duyan protezler Robotel Türkiye ekibi sayesinde daha az maliyetle daha kolay üretilebiliyor.

13-Sulukule Gönüllüleri Derneği

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak kuruldu. Sulukule Gönüllüleri risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışıyor, hak temelli faaliyetler organize ediyor. Çocuklarla birlikte okula destek niteliğinde etütler, oyun atölyeleri düzenliyor, burs desteği sağlıyor.

14-Tarlabaşı Toplum Merkezi

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Parlayan Çocuklar Kulübü Kulüp üyeleri, çocuk hakları teması çerçevesinde kendi haklarını, gündemlerini, ihtiyaçlarını konuşup tartışmaları amacıyla her hafta toplanıyor. Çocuklar, savunuculuk yaparak kendilerini ifade ettikleri bir ortamda, üç ayda bir Parlayan Çocuklar dergisini çıkarıyor. Parlayan Çocuklar Kulübü, yazarlarının ve üyelerinin 8-14 yaş arası çocuklardan oluşturduğu örnek bir platform.

15-Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

TÇYÖV, direkt ve dolaylı olarak çocuklara dokunan sorunlu alanlarda hak temelli çalışmalar yapıyor. Hem çocuklarla birlikte, hem de kurum ve kuruluşları da etkileyecek şekilde anayasada iyileştirme çalışmalarının hedeflendiği projeler yapıyorlar.

16-Türkiye Kamplar Derneği

Türkiye Kamplar Derneği, uluslararası alanda “okul dışı eğitim” olarak kabul görmeye başlayan kampçılık faaliyetleri ile çocukların okul dışında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak eğitim ve kapasite gelişimi desteği sağlıyor.

17-Yaratıcı Çocuklar Derneği

Yaratıcı Çocuklar Derneği, eğitim alanında faaliyet yapan bir dernek. Kendi ifadeleriyle, kültür mirasımızı yeni kuşaklara aktararak, çocuklardaki yaratıcılığı geliştirmek üzere etkinlikler yapıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilim, tasarım, karikatür, öykü ve fotoğraf alanlarında yarışmalar düzenliyor. Parklar Çocukların özgürce kendilerini var edebilmeleri için güvenli bir ortamın önemini vurguluyor, yalnızca çocuk parkları ile sınırlandırılmış kısıtlı kentsel mekanları tartışmaya açıyoruz. Ancak bir taraftan, İstanbul özelinde, parklar ve açık yeşil rekreasyon alanları hâlâ umut mekanları olarak yaşam alanlarımızda önemli bir yere sahip. Çocukların sağlıklı bedensel gelişimleri için, araç trafiğinin olmadığı ve özgürce vakit geçirilebilecek açık yeşil alanlara da bu sebeple haritamızda yer veriyor, çocukların bir gün bu kentsel alanlara ebeveyn denetimi olmadan da gidebileceklerini umut ediyoruz.

Korular, tabiat ve şehir parkları ile erişilebilir parklar içinden seçilmiş alanlar haritada beyaz daireler ile gösterilmiştir. Mahalle ölçeğindeki parklar haritaya dahil edilmemiştir.

1-Bentler Tabiat Parkı
2-Beykoz Korusu
3-Büyük Çamlıca Korusu
4-Çobançeşme Korusu
5-Dedeoğlu Parkı
6-Emirgan Korusu
7-Emirgan Parkı
8-Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
9-Fethipaşa Korusu
10-Göztepe 60. Yıl Parkı
11-Hacı Osman Korusu
12-Hidiv Korusu
13-İdealtepe 50. Yıl Korusu
14-Kısıklı Parkı (Mehmet Akif Ersoy)
15-Kömürcü Bendi Tabiat Parkı
16-Küçük Çamlıca Korusu
17-Neşet Suyu Tabiat Parkı
18-Orhangazi Şehir Parkı
19-Osmangazi Korusu
20-Seyrantepe Korusu
21-Yıldız Korusu

1-AKUT Doğada Yaşam

Çocukların afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklı olması, doğa ile iç içe yaşamanın verdiği farkındalık ile doğaya saygı duyan bir neslin yetişmesi için doğa kampları organize ediyor AKUT Doğada Yaşam. Böylece hem afetlere dayanıklı bir toplumun temeli atılıyor, hem de çocukların zorluklar karşısında kendilerini tanıyarak kapasitelerini geliştirmeleri sağlanıyor.

2-AYDER Alternatif Yaşam Derneği

AYDER Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler sözleşmesini imzalayan ilk sivil toplum örgütü olarak, herkes için eşit bir Türkiye için faaliyetler düzenliyor. Hak temelli, dışlanma karşıtı, eğitim alanlarında etkinlikler yapıyor.

Düşler Akademisi

Toplumsal dışlanmışlık yaşayan dezavantajlı gençlere ve çocuklara sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için önemli fırsatlar yaratıyor.

3-Barış için Müzik

Barış için Müzik, sanatın iyileştirici gücüne olan inancıyla, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmak için müzik eğitimi veriyor, çocuk ve gençlerin emek verdiği orkestralar ile konserler düzenliyor.


4-BBOM Başka Bir Okul Mümkün


Başka Bir Okul Mümkün Derneği çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kâr amacı gütmeyen okul öncesi ve ilkokulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürüyor. Bunun için eğitim modeli çalışmalarının yanı sıra konferanslar düzenliyor, yayın faaliyeti yürütüyor.


5-Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)


Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) çocuk hakları eğitimi, insan hakları eğitimi, çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk ve medya alanlarında çalışmalar düzenleyerek Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

6-Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi

Roman Hakları Derneği’nin bir projesi olan, eğitim alanında destek sağlayan, çocukların kişisel gelişimlerine yardımcı olan bu platformun tüm kurallarını çocuklar koyuyor. Bilim, yoga, sanat, tiyatro, skeç çalışmaları, gitar, darbuka, şan dersleri, hip hop, tarantella dansı, bu platformda verilen derslerden yalnızca birkaçı…

7-Habitat Derneği

Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Gençlerin ve çocukların kapasitelerini geliştirmek için uluslararası ortaklıklar kuruyor ve çeşitli programlar geliştiriyor. Yarını Kodlayanlar Çocuklar kodlama öğrenerek, yalnızca teknoloji tüketicisi değil, yeni teknoloji veya dijital eser yaratıcısı olmanın yollarını da öğreniyorlar. Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor Çocuklar kodlama öğreniyor ve daha bilinçli kod okur yazarı haline geliyor.

8-Hayata Destek Derneği

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlara erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşudur. Acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil Çocuk haklarını savunmak için konuyla ilgili çalışma yürüten tüm paydaşları bir araya getiriyor, saha çalışmaları düzenliyor, mevsimlik gezici çocuk işçiliği hakkında aileleri ve işverenleri bilgilendirici çalışmalar yapıyor.

9-Kent ve Çocuk

Kendi ifadeleriyle, kenti yeniden çocuk yaratıcılığına açmak üzere yola koyuldu Kent ve Çocuk. Temelini Anayasa’nın 56. maddesinden alıyor, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşaması için kentleri çocukların deneyimleriyle kurgulamak adına çocuklarla birlikte şehircilik atölyeleri düzenliyor.

10-Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)

Her bireyin doğadan kopmadan kendini keşfedebileceği ve gerçekleştirebileceği bir dünyayı, sürdürülebilir eğitim ekosistemleri üzerinden gerçekleştirmek; köy okullarındaki koşullara uygun olarak bütünsel ve nitelikli bir eğitimi mümkün kılmak amacı ile yola çıktı. Hem köy okullarındaki öğretmenlerle, hem de çocuklarla buluşuyor, atölyeler düzenliyorlar. Öğretmenlerin motivasyonlarını artırmak, kendi deneyimlerini paylaşmak ve yeni örnek uygulamaların ortaya çıkması için “Öğretmen Buluşmaları”, çocukların akademik öğrenimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek olması açısından “Çocuklarla Atölyeler”i önemli buluyorlar.

11-Nirengi Derneği

Nirengi Derneği eğitim, psikososyal destek, kapasite geliştirme ve koruma alan[1]larında çocuk çalışmaları yürütüyor. “Sağlıklı Bir Gelecek için İlk 1000 Gün”, “Nirengi Film Atölyesi”, “Sanatla Terapi” çalışmaları, çocuklarla birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalardan birkaçı…

12-ROBOTEL Türkiye

Protez ihtiyacı duyan bireylere kişiye özel ölçü ve niteliklerde üçboyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el uygulamalarının paylaşıldığı bir platform. Özellikle çocuklarda, çocuğun gelişimiyle birlikte sık sık değiştirilme ihtiyacı duyan protezler Robotel Türkiye ekibi sayesinde daha az maliyetle daha kolay üretilebiliyor.

13-Sulukule Gönüllüleri Derneği

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak kuruldu. Sulukule Gönüllüleri risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışıyor, hak temelli faaliyetler organize ediyor. Çocuklarla birlikte okula destek niteliğinde etütler, oyun atölyeleri düzenliyor, burs desteği sağlıyor.

14-Tarlabaşı Toplum Merkezi

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul’un çok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kurulmuş, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Parlayan Çocuklar Kulübü Kulüp üyeleri, çocuk hakları teması çerçevesinde kendi haklarını, gündemlerini, ihtiyaçlarını konuşup tartışmaları amacıyla her hafta toplanıyor. Çocuklar, savunuculuk yaparak kendilerini ifade ettikleri bir ortamda, üç ayda bir Parlayan Çocuklar dergisini çıkarıyor. Parlayan Çocuklar Kulübü, yazarlarının ve üyelerinin 8-14 yaş arası çocuklardan oluşturduğu örnek bir platform.

15-Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

TÇYÖV, direkt ve dolaylı olarak çocuklara dokunan sorunlu alanlarda hak temelli çalışmalar yapıyor. Hem çocuklarla birlikte, hem de kurum ve kuruluşları da etkileyecek şekilde anayasada iyileştirme çalışmalarının hedeflendiği projeler yapıyorlar.

16-Türkiye Kamplar Derneği

Türkiye Kamplar Derneği, uluslararası alanda “okul dışı eğitim” olarak kabul görmeye başlayan kampçılık faaliyetleri ile çocukların okul dışında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak eğitim ve kapasite gelişimi desteği sağlıyor.

17-Yaratıcı Çocuklar Derneği

Yaratıcı Çocuklar Derneği, eğitim alanında faaliyet yapan bir dernek. Kendi ifadeleriyle, kültür mirasımızı yeni kuşaklara aktararak, çocuklardaki yaratıcılığı geliştirmek üzere etkinlikler yapıyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilim, tasarım, karikatür, öykü ve fotoğraf alanlarında yarışmalar düzenliyor. Parklar Çocukların özgürce kendilerini var edebilmeleri için güvenli bir ortamın önemini vurguluyor, yalnızca çocuk parkları ile sınırlandırılmış kısıtlı kentsel mekanları tartışmaya açıyoruz. Ancak bir taraftan, İstanbul özelinde, parklar ve açık yeşil rekreasyon alanları hâlâ umut mekanları olarak yaşam alanlarımızda önemli bir yere sahip. Çocukların sağlıklı bedensel gelişimleri için, araç trafiğinin olmadığı ve özgürce vakit geçirilebilecek açık yeşil alanlara da bu sebeple haritamızda yer veriyor, çocukların bir gün bu kentsel alanlara ebeveyn denetimi olmadan da gidebileceklerini umut ediyoruz.

Korular, tabiat ve şehir parkları ile erişilebilir parklar içinden seçilmiş alanlar haritada beyaz daireler ile gösterilmiştir. Mahalle ölçeğindeki parklar haritaya dahil edilmemiştir.

1-Bentler Tabiat Parkı
2-Beykoz Korusu
3-Büyük Çamlıca Korusu
4-Çobançeşme Korusu
5-Dedeoğlu Parkı
6-Emirgan Korusu
7-Emirgan Parkı
8-Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
9-Fethipaşa Korusu
10-Göztepe 60. Yıl Parkı
11-Hacı Osman Korusu
12-Hidiv Korusu
13-İdealtepe 50. Yıl Korusu
14-Kısıklı Parkı (Mehmet Akif Ersoy)
15-Kömürcü Bendi Tabiat Parkı
16-Küçük Çamlıca Korusu
17-Neşet Suyu Tabiat Parkı
18-Orhangazi Şehir Parkı
19-Osmangazi Korusu
20-Seyrantepe Korusu
21-Yıldız Korusu

DÖN