Sizce şehir plancısı nedir?

Şiirleri planlayan kişi midir öğretmenim? 

Atölye çalışmasını iki aşamada kurguladık. Birinci aşamada, çocuklarla köyün hava fotoğraflarından çalıştığımız haritaları paylaştık ve bu haritalarla köyün içerisinde belirlediğimiz güzergahlarda çocuklarla beraber dolaşarak çocukların belirttiği mekansal öğeleri hep birlikte işaretledik. İkinci aşamada ise, yine köyün haritasından çalışılan büyük bir kağıt üzerinde üçboyutlu maket atölyesi gerçekleştirdik. Çocuklar gezide gördüklerini boyutlandırma ya da hayal ettikleri mekansal öğeleri oynamada serbest bırakıldı. Nadaslık ve Bilek köylerinde çalışmayı 3 gruba bölerek, Sudurağı köyünde ise tek grupla tamamladık. 

Kırsal alanda, mekanın fiziksel bileşenlerinin tanımlanmasında, yaşam koşullarının coğrafya ilişkisinin kuvveti düşünüldüğünde, coğrafi öğelerin etkisi artıyor. Yollar ve köyün kamusal yapılarının dışında, otlak hayvanlarının güzergahı, suların mevsimlere göre çoğalıp azalması mekan kurgusunun merkezinde yer alan öğeler. Çocuk dünyasıyla birleştiğinde, tüm bu öğeler hem pratiğini kurarak baş etmek zorunda olduğu hem de oyun kurduğu mekana dönüşüyor. Haritalama atölyelerinde amacımız, bu mekansal kurguyu biraz çocukların gördüğü yerden görebilmek ve mekansal ifade yöntemlerini güçlendirmekti. 

Üç köyde de çocukların hava fotoğraflarıyla kurdukları bağ dikkatimizi çekti. Ağaçların yoğunlaştığı yerlerden, su izlerinden yer bulma kabileyetlerinden oldukça etkilendik. Gittiğimiz üç köyde de, çeşme, cami ve okul çocukların dikkatini çeken yapılı ortak alanlar olarak öne çıktı. Ancak bunun yanında hayvanların durakladığı yerler, ağaçlar, çeşmeye yakın yeşillikler gündelik yaşamın daha içinde kamusal  mekanlar olarak anlatıda yerini aldı. 

Burası bizim mahallemizin çeşmesi. 

Bu su dağlardan geliyor.

Burası aynı zamanda bizim oyun alanımız. 

Bilek köyü

İllüstrasyon: Başak İncekara

Camiye gelen var mı? 

Evet! (hep bir ağızdan)

Öğretmenim biz camiye gelip elif ba okuyoruz. 

Nadaslık Köyü 

(Okulun yanındaki) Parkta neler oynuyorsunuz? 

Salıncakta sallanıyoruz. Maymun tırmanmaya tırmanıyoruz. Futbol oynuyoruz. Basketbol oynuyoruz. Çizgi oynuyoruz. 

Nadaslık Köyü 

İllüstrasyon: Başak İncekara

Bu yoldan su geçiyor. Bu sudan hayvanlar su içiyor. 

Yazın siz bu suyla oynuyor musunuz?

Oynuyoruz, hoşumuza gidiyor. Bir de çamurdan ev yapıyorum ben. Biraz taş koydum, taşın üstüne çamur koydum. 

Bilek Köyü 

Bu büyük ağacın ne olduğunu bilen var mı? 

Bu benim en sevdiğim ağaç çünkü bu ağaç en büyük ağaç. 

Gölge ağacı. 

Sudurağı Köyü 

Maket çalışmasında, bazı çocuklar haritada işaretledikleri öğeleri üçboyuta çıkarmayı tercih ederken bazıları hayallerindeki tasarımları yerleştirdiler. Bu atölyelerde boyutlar arasındaki kırılmalar dikkatimizi çekti. Yapıların bazı kısımları ikiboyutlu olarak makete çizilerken bazı kısımları malzemelerle üçboyuta taşındı. Bütün çocuklar maketlerdeki doğal çevreleri kurarken yükseltilerini düşünerek yerleştirme yaptılar. 

Sen ne yaptın? 

Metrobüs yaptım öğretmenim. 

Köyde metrobüs olur mu? 

Eski köye yeni adet öğretmenim. 

Sudurağı Köyü

İllüstrasyon: Başak İncekara

Sizce şehir plancısı nedir?

Şiirleri planlayan kişi midir öğretmenim? 

Atölye çalışmasını iki aşamada kurguladık. Birinci aşamada, çocuklarla köyün hava fotoğraflarından çalıştığımız haritaları paylaştık ve bu haritalarla köyün içerisinde belirlediğimiz güzergahlarda çocuklarla beraber dolaşarak çocukların belirttiği mekansal öğeleri hep birlikte işaretledik. İkinci aşamada ise, yine köyün haritasından çalışılan büyük bir kağıt üzerinde üçboyutlu maket atölyesi gerçekleştirdik. Çocuklar gezide gördüklerini boyutlandırma ya da hayal ettikleri mekansal öğeleri oynamada serbest bırakıldı. Nadaslık ve Bilek köylerinde çalışmayı 3 gruba bölerek, Sudurağı köyünde ise tek grupla tamamladık. 

Kırsal alanda, mekanın fiziksel bileşenlerinin tanımlanmasında, yaşam koşullarının coğrafya ilişkisinin kuvveti düşünüldüğünde, coğrafi öğelerin etkisi artıyor. Yollar ve köyün kamusal yapılarının dışında, otlak hayvanlarının güzergahı, suların mevsimlere göre çoğalıp azalması mekan kurgusunun merkezinde yer alan öğeler. Çocuk dünyasıyla birleştiğinde, tüm bu öğeler hem pratiğini kurarak baş etmek zorunda olduğu hem de oyun kurduğu mekana dönüşüyor. Haritalama atölyelerinde amacımız, bu mekansal kurguyu biraz çocukların gördüğü yerden görebilmek ve mekansal ifade yöntemlerini güçlendirmekti. 

Üç köyde de çocukların hava fotoğraflarıyla kurdukları bağ dikkatimizi çekti. Ağaçların yoğunlaştığı yerlerden, su izlerinden yer bulma kabileyetlerinden oldukça etkilendik. Gittiğimiz üç köyde de, çeşme, cami ve okul çocukların dikkatini çeken yapılı ortak alanlar olarak öne çıktı. Ancak bunun yanında hayvanların durakladığı yerler, ağaçlar, çeşmeye yakın yeşillikler gündelik yaşamın daha içinde kamusal  mekanlar olarak anlatıda yerini aldı. 

Burası bizim mahallemizin çeşmesi. 

Bu su dağlardan geliyor.

Burası aynı zamanda bizim oyun alanımız. 

Bilek köyü

İllüstrasyon: Başak İncekara

Camiye gelen var mı? 

Evet! (hep bir ağızdan)

Öğretmenim biz camiye gelip elif ba okuyoruz. 

Nadaslık Köyü 

(Okulun yanındaki) Parkta neler oynuyorsunuz? 

Salıncakta sallanıyoruz. Maymun tırmanmaya tırmanıyoruz. Futbol oynuyoruz. Basketbol oynuyoruz. Çizgi oynuyoruz. 

Nadaslık Köyü 

İllüstrasyon: Başak İncekara

Bu yoldan su geçiyor. Bu sudan hayvanlar su içiyor. 

Yazın siz bu suyla oynuyor musunuz?

Oynuyoruz, hoşumuza gidiyor. Bir de çamurdan ev yapıyorum ben. Biraz taş koydum, taşın üstüne çamur koydum. 

Bilek Köyü 

Bu büyük ağacın ne olduğunu bilen var mı? 

Bu benim en sevdiğim ağaç çünkü bu ağaç en büyük ağaç. 

Gölge ağacı. 

Sudurağı Köyü 

Maket çalışmasında, bazı çocuklar haritada işaretledikleri öğeleri üçboyuta çıkarmayı tercih ederken bazıları hayallerindeki tasarımları yerleştirdiler. Bu atölyelerde boyutlar arasındaki kırılmalar dikkatimizi çekti. Yapıların bazı kısımları ikiboyutlu olarak makete çizilerken bazı kısımları malzemelerle üçboyuta taşındı. Bütün çocuklar maketlerdeki doğal çevreleri kurarken yükseltilerini düşünerek yerleştirme yaptılar. 

Sen ne yaptın? 

Metrobüs yaptım öğretmenim. 

Köyde metrobüs olur mu? 

Eski köye yeni adet öğretmenim. 

Sudurağı Köyü

İllüstrasyon: Başak İncekara

DÖN