MAD’ın basılı ve süreli yayını beyond.istanbul’un “Mekânda Adalet ve Edebiyat” başlığını taşıyan on birinci sayısı, Pınar Öğünç’ün konuk editörlüğünde hazırlandı.

Bu sayı, bugüne kadarki sayılarından farklı olarak bir temaya değil, bir ifade sanatına odaklanıyor. Bu ifade sanatı içinde mekânın ve mekânda adaletin farklı yansımalarına bakarken, hayal gücüyle yakın ilişkisine mercek tutmaya çalışıyor. Bu anlamda Mekanda Adalet Derneği’nin mekânı ve kenti toplumsal ilişkilerin merkezine konumlandıran pratiği içinde yeni ve bilinmeyen, ama bir o kadar da heyecan verici bir alan açılıyor.

“Mekânda Adalet ve Edebiyat” sayısına paralel olarak, Pınar Öğünç’ün birçok değerli yazardan topladığı kısa öykülerden oluşan “Olmayan Kent Kartpostalları” başlıklı öykü kitabı ise yakın zamanda okuyucularla buluşacak.

(…) Yaşadığımız “sonsuz nüanslar” çağında ise yüzleri, duvarları, şehirlerin sokaklarını hiç durmadan aydınlatan, karartan, yeni renkler ve gölgeler oluşturan farklı bir ışık var. Anlamak ve anlatmak, sınıfların, sınırların, dillerin aldığı yeni hâllere bakmayı, çatlaklara, sıkışmış anlara, içerisiyle dışarısı arasındaki belirsizlik alanlarına inmeyi gerektiriyor.

Pencerenin diğer tarafı, dışarısı, gezegenin büyük kısmı için kent demek artık. Tahminlere göre on yıla kalmadan dünya nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşıyor olacak. Bu zamanların mahsulü olan ve bu zamanı anlatan kurmacanın mekânını bu biçimde işaret etmek, edebiyatla kent arasındaki bağı tarif etmenin sığ bir yolu olur. Hikâyenin mekânı olmaktan mülhem bir ilişki değil bu. Romanlar, öyküler, şiirler sadece bir ayna, bir tablo sunmakla yakınlaşmıyor kentlerin hakikatine. Devinen, dönüşen, muhtelif gayeyle biçim verilen o “canlı”yı, kolay dile dökülmez yanlarıyla anlatıyorlar.

– Pınar Öğünç

İçindekiler

3- Editöryel

6- Konuk Editörden: Yazdığımız Kent, Bizi Yazan Kent
Pınar Öğünç

10- Değişen Kentin Değişen Edebiyatı: Seval Şahin ile Söyleşi
Pınar Öğünç

20- İstanbul Bir Roman Kahramanı Olsa…
Oylum Yılmaz

25- Çifte Kurulmuş Başkent: Ankara
Hakan Kaynar

33- Ahmet Rasim’e Mektup: Mahallede Bir Gezinti
Hakan Bıçakcı

38- İstanbul Ansiklopedisi’ne Bugünden Ek Madde: AVM
Turgut Yüksel

45- “İstanbul Şehri Granitten Yekpare Bir Kaya Gibi Hissizdi Bu Gece!”
Funda Dörtkaş

51- Zabel Yesayan’ın İstanbul’u
Mehmet Fatih Uslu

56- Mavera-yı Kadıköy
Tanıl Bora

63- Fatihsoylular, Metropol Mücahitleri, Nerimanlar, Elifler, Nisalar…
Ayşe Çavdar

74- Toplu Konutlarda Hayat, Can Sıkıntısı ve Ölüm
Ahmet Ergenç

83- Edebiyat, Hatıra ve Kenti İzleme Üzerine
M. Cevahir Akbaş

96- Şehrin Kalbindeki Sapa, Göbeğindeki Periferi
Cem Sorguç

106- Bir Edebi Metamorfoz Olarak Yürümek
Esra Yalazan

113- Füruzan’ın Öykülerinde Değişen Evler, Değişen Hayatlar
Hilmi Tezgör

119- Sokakların Ölümü’nden Şehirlerin Ölümüne
Gürsel Korat

125- Kent Mültecilerin Neyi Olur?
Melike Koçak

131- Taşı Toprağı Edebiyat
Burak Kuru

138- Biyografiler

Yayına Postane Dükkân’dan ve Pandora Kitabevi’nden (27 Ekim Çarşamba’dan itibaren) ulaşabilirsiniz.

MAD’ın basılı ve süreli yayını beyond.istanbul’un “Mekânda Adalet ve Edebiyat” başlığını taşıyan on birinci sayısı, Pınar Öğünç’ün konuk editörlüğünde hazırlandı.

Bu sayı, bugüne kadarki sayılarından farklı olarak bir temaya değil, bir ifade sanatına odaklanıyor. Bu ifade sanatı içinde mekânın ve mekânda adaletin farklı yansımalarına bakarken, hayal gücüyle yakın ilişkisine mercek tutmaya çalışıyor. Bu anlamda Mekanda Adalet Derneği’nin mekânı ve kenti toplumsal ilişkilerin merkezine konumlandıran pratiği içinde yeni ve bilinmeyen, ama bir o kadar da heyecan verici bir alan açılıyor.

“Mekânda Adalet ve Edebiyat” sayısına paralel olarak, Pınar Öğünç’ün birçok değerli yazardan topladığı kısa öykülerden oluşan “Olmayan Kent Kartpostalları” başlıklı öykü kitabı ise yakın zamanda okuyucularla buluşacak.

(…) Yaşadığımız “sonsuz nüanslar” çağında ise yüzleri, duvarları, şehirlerin sokaklarını hiç durmadan aydınlatan, karartan, yeni renkler ve gölgeler oluşturan farklı bir ışık var. Anlamak ve anlatmak, sınıfların, sınırların, dillerin aldığı yeni hâllere bakmayı, çatlaklara, sıkışmış anlara, içerisiyle dışarısı arasındaki belirsizlik alanlarına inmeyi gerektiriyor.

Pencerenin diğer tarafı, dışarısı, gezegenin büyük kısmı için kent demek artık. Tahminlere göre on yıla kalmadan dünya nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşıyor olacak. Bu zamanların mahsulü olan ve bu zamanı anlatan kurmacanın mekânını bu biçimde işaret etmek, edebiyatla kent arasındaki bağı tarif etmenin sığ bir yolu olur. Hikâyenin mekânı olmaktan mülhem bir ilişki değil bu. Romanlar, öyküler, şiirler sadece bir ayna, bir tablo sunmakla yakınlaşmıyor kentlerin hakikatine. Devinen, dönüşen, muhtelif gayeyle biçim verilen o “canlı”yı, kolay dile dökülmez yanlarıyla anlatıyorlar.

– Pınar Öğünç

İçindekiler

3- Editöryel

6- Konuk Editörden: Yazdığımız Kent, Bizi Yazan Kent
Pınar Öğünç

10- Değişen Kentin Değişen Edebiyatı: Seval Şahin ile Söyleşi
Pınar Öğünç

20- İstanbul Bir Roman Kahramanı Olsa…
Oylum Yılmaz

25- Çifte Kurulmuş Başkent: Ankara
Hakan Kaynar

33- Ahmet Rasim’e Mektup: Mahallede Bir Gezinti
Hakan Bıçakcı

38- İstanbul Ansiklopedisi’ne Bugünden Ek Madde: AVM
Turgut Yüksel

45- “İstanbul Şehri Granitten Yekpare Bir Kaya Gibi Hissizdi Bu Gece!”
Funda Dörtkaş

51- Zabel Yesayan’ın İstanbul’u
Mehmet Fatih Uslu

56- Mavera-yı Kadıköy
Tanıl Bora

63- Fatihsoylular, Metropol Mücahitleri, Nerimanlar, Elifler, Nisalar…
Ayşe Çavdar

74- Toplu Konutlarda Hayat, Can Sıkıntısı ve Ölüm
Ahmet Ergenç

83- Edebiyat, Hatıra ve Kenti İzleme Üzerine
M. Cevahir Akbaş

96- Şehrin Kalbindeki Sapa, Göbeğindeki Periferi
Cem Sorguç

106- Bir Edebi Metamorfoz Olarak Yürümek
Esra Yalazan

113- Füruzan’ın Öykülerinde Değişen Evler, Değişen Hayatlar
Hilmi Tezgör

119- Sokakların Ölümü’nden Şehirlerin Ölümüne
Gürsel Korat

125- Kent Mültecilerin Neyi Olur?
Melike Koçak

131- Taşı Toprağı Edebiyat
Burak Kuru

138- Biyografiler

Yayına Postane Dükkân’dan ve Pandora Kitabevi’nden (27 Ekim Çarşamba’dan itibaren) ulaşabilirsiniz.

DÖN